Privacy policy

MASBECK – STRATEGY, BRANDING & DIGITAL DESIGN

Hallo! Op deze pagina informeer ik je over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie die we van bezoekers op onze website ontvangen. Als designstudio die klantgerichte producten en diensten maakt, neem ik privacy serieus. Ik streef ernaar om heel duidelijk te zijn over welke informatie we verzamelen en hoe je deze kan beheren. Door onze website te gebruiken, gaat je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.
customer-experience-square

Neem gerust contact met me op of als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring. U kunt ons online bereiken via: hello@masbeck.com, of:
MASBECK
Zomerdijkstraat 24 hs
1079 XC Amsterdam
Nederland
Tel. +31 20 6 15 15 98 

MASBECK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Over MASBECK

Wij leveren diensten aan onze klanten. Wij zijn een designstudio en creëren merken en fysieke en digitale klant ervaringen voor bedrijven. Wij zijn een dienstverlener en treden op als gegevensverwerker voor de klanten die onze diensten gebruiken. Dit privacy beleid weerspiegelt niet het privacy beleid of de praktijken van onze klanten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de praktijken van onze klanten. We raden consumenten aan om het privacy beleid van de websites die ze bezoeken en de onlineservices die ze gebruiken, inclusief die van hun internetprovider, te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MASBECK verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@masbeck.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MASBECK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochuremateriaal
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • MASBECK analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MASBECK bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Google Analytics: 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

MASBECK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We gebruiken analyse services van derden om inzicht te krijgen in het gebruik van onze services en om een betere browse-ervaring te bieden, siteverkeer te analyseren, inhoud te personaliseren en gerichte advertenties aan te bieden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MASBECK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. MASBECK verstrekt jouw persoonsgegevens ook aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en koppelt jouw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. We gebruiken rapporten van Google Analytics om ons te helpen het websiteverkeer en het gebruik van webpagina’s te begrijpen en om onze inhoud en websiteprestaties te verbeteren. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat als je dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kan je voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en_uk/policies/

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC), gebruiken we om lijsten met abonnees voor e-mailmarketing te beheren en e-mails naar onze abonnees te sturen. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, jouw e-mailadres achterlaat of een van onze whitepapers of handleidingen downloadt, die wordt beheerd via Mailchimp, of als je je registreert voor onze site, slaan we een deel van uw gegevens op, waaronder uw e-mailadres en IP-adres en bepaalde informatie over de links waarop je klikt in de e-mails die we je sturen, op een Mailchimp-server. Noch wij, noch Mailchimp zullen jouw e-mailadres ooit verkopen of delen met een andere partij, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Als je rechtstreeks contact met Mailchimp opneemt in verband met jouw inschrijving op onze nieuwsbrief, kan Mailchimp rechtstreeks contact met je opnemen; anders neemt Mailchimp nooit contact met je op. Alleen geautoriseerde medewerkers van Mailchimp hebben toegang tot onze abonneelijst. Het staat je altijd vrij om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, maar zolang je geregistreerd bent bij MASBECK kunnen we Mailchimp gebruiken om je informatie over je account te sturen. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken naar: https://mailchimp.com/legal/privacy/

“We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische service die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons worden verzameld te verkopen. Zie voor meer informatie het gedeelte ‘over Hotjar’ van de ondersteuningssite van Hotjar. “

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MASBECK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MASBECK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MASBECK en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@masbeck.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MASBECK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MASBECK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hello@masbeck.com

Disclaimer

Masbeck (Kamer van Koophandel: 34161707), hierna te noemen MASBECK, verleent u hierbij toegang tot https://www.masbeck.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. MASBECK behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle inhoud en functionaliteit op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen en afbeeldingen en de selectie en rangschikking daarvan, is het exclusieve eigendom van MASBECK of haar licentiegevers en wordt beschermd door internationale copyrightwetten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrecht (of een dergelijk recht waarvoor u verantwoordelijk bent) wordt geschonden door enige inhoud op de site, neem dan contact met ons op.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

MASBECK spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MASBECK. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MASBECK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.